Miljöpolicy

Miljötänkande skall genomsyra hela MailWalkings verksamhet

Våra medarbetare skall ha ansvar och befogenhet att ständigt minska vår miljöpåverkan, både i stort
och i smått.

Mailwalking ska verka för att i sina kontakter med kunder och leverantörer, sätta miljön i centrum.

Vi ska gå i bräschen för en hållbar utveckling av citylogistik vad det gäller brevförmedlingstjänster och
mindre paketleveranser.