Direktreklam

Vi åtar oss direktreklamutdelning i Norrköping, Söderköping, och Finspångs området.

Kontakta oss för priser.

info@mailwalking.se

Nedan ser man tabell för Norrköpings områden.


Områdesnamn

Nyckelkod

Ägande-rätt/små-hus

Bostads-rätt

Hyresrätt

Övrigt

Uppgift saknas

Total

Nordantill

111

26

1 342

2 529

20

 

3 917

Marielund

112

161

578

1 752

7

 

2 498

Lagerlunda

113

416

31

102

 

 

549

Butängen

114

1

 

1

4

 

6

Ingelsta

115

3

 

 

9

 

12

Saltängen

116

 

 

116

19

 

135

Slottshagen

117

 

 

 

2

 

2

Händelö

118

3

 

2

8

 

13

Herstadberg

119

83

 

34

 

 

117

Haga

121

301

1 297

1 786

106

 

3 490

Enebymo

122

734

1 050

960

3

 

2 747

Pryssgården

123

561

4

15

26

 

606

Fiskeby

124

264

 

3

22

7

296

Himmelstalund

125

 

 

2

 

 

2

Svärtinge

128

928

78

8

12

2

1 028

Eneby landsbygd*

129

232

 

 

5

 

237

Åby tätort

181

1 212

112

1 022

19

1

2 366

Jursla tätort

182

530

 

106

5

 

641

Simonstorp tätort *

183

99

 

10

 

 

109

Kvillinge landsbygd *

189

720

36

39

57

5

857

Strömsfors tätort *

191

214

 

13

2

1

230

Krokek tätort *

192

1 498

86

178

54

 

1 816

Kvarsebo tätort *

193

68

 

19

 

 

87

Kolmårdens landsbygd *

199

432

5

28

17

2

484

Gamla Staden

211

 

270

2 023

67

 

2 360

Östantill

212

 

791

3 401

 

 

4 192

Oxelbergen

213

82

845

1 293

 

 

2 220

Sylten

217

 

 

 

5

 

5

Risängen

218

8

 

5

4

 

17

Lindö

219

1 765

76

8

61

3

1 913

Ljunga tätort

291

257

 

 

8

 

265

Östra Husby tätort *

292

238

41

71

10

 

360

Arkösund tätort *

293

60

 

17

 

1

78

Vikbolandets landsbygd *

299

2 295

 

44

66

23

2 428

Berget

301

46

252

1 285

3

 

1 586

Såpkullen

302

 

301

857

41

 

1 199

Söderstaden

303

48

1 170

1 579

17

 

2 814

Klingsberg

304

171

441

769

51

 

1 432

Ljura

305

27

22

1 339

 

 

1 388

Hageby

311

426

5

3 717

77

 

4 225

Smedby

312

1 000

 

215

2

 

1 217

Rambodal

314

541

469

5

3

 

1 018

Brånnestad

315

233

 

 

6

 

239

Styrstad

319

150

 

2

3

2

157

Navestad

321

132

 

1 610

2

1

1 745

Tingstad*

329

416

 

 

26

2

444

Kneippen

411

224

90

860

36

 

1 210

Klockaretorpet

412

687

95

1 159

 

 

1 941

Borg

419

402

 

11

20

2

435

Ektorp

421

 

1 073

1 183

 

 

2 256

Vilbergen

422

 

1 464

1 249

44

 

2 757

Skarphagen

423

807

388

341

39

 

1 575

Vrinnevi

424

 

 

 

42

 

42

Kårtorp *

429

390

 

4

21

2

417

Skärblacka tätort *

491

1 146

229

394

72

 

1 841

Kimstad tätort *

492

442

189

35

 

 

666

Norsholm tätort *

493

165

48

16

2

 

231

Vånga tätort *

494

64

17

9

12

 

102

Skärblacka landsbygd *

499

1 124

 

12

43

6

1 185

Övriga *

999

 

 

 

1

358

359

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrköping

 

21 832

12 895

32 238

1 181

418

68564

 Källa SCB